Yangiliklar QMIIUz Qarshi Muhandislik Iqtisodiyot Institutining