navbahor qishloq xojalik kolleji

bilan ishlashda psixologik xizmatning axamiyati tarbiyalash davlatimiz siyosatining asosiy hisoblanadi. Hozirgi kunda yurtimizda